iSearch Outplacement

Valmiit tai täysin räätälöivät kokonaisuudet

Oletteko yrityksessänne sen vaikean ja äärimmäisen tilanteen edessä, että joudutte luopumaan osasta henkilökuntaanne? Haluatteko varmistaa poisjääville osaajillenne erinomaiset valmiudet uudelleentyöllistymiseen?

Meille tärkeää on, että jokaisen poisjäävän työntekijän työnsaantimahdollisuudet optimoidaan, sekä jatkavan henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuminen yritykseen säilyy mahdollisimman hyvänä.

Olemme erikoistuneita henkilökohtaisiin valmennuksiin, joissa yksilön tilanteen huomiointi sekä vaikeidenkin aiheiden käsittely luottamuksellisesti antavat parhaat valmiudet erinomaiseen lopputulokseen.

Esimerkki valmiista palvelusisällöstämme:

 • Tilannekartoitus yrityksenne kanssa, mukaan lukien valmennukseen tulevien osaamisprofiilien, valmennettavien määrän ja aikataulun selvitys
 • Kullekin valmennukseen tulevalle räätälöity, henkilökohtainen työnhaun valmennus (3 x 120min), jonka aikana käydään läpi henkilön tilanteen ja tarpeiden mukaan painottaen
  • valmius uuteen tilanteeseen, odotusten realistisuus
  • oman osaamisen tunnistaminen ja siihen pohjautuvia uravaihtoehtoja
  • ansioluettelon ja saatekirjeen selkeys ja ytimekkyys
  • sosiaalisen median hyödyntäminen verkostoitumisessa ja työnhaussa
  • haetun tehtävän tasoon sopivia vinkkejä työnhaun onnistumiseksi
  • jatkokoulutus tai yrittäjyys vaihtoehtoina
  • henkilökohtainen tuki puhelimitse/sähköpostitse yksittäisten työhakemusten laatimisessa ensimmäisten 3kk aikana
 • Henkilökohtaisen valmennuksen tukena korkeatasoinen, normitettu Hogan Persoonallisuusinventaario-testi persoonallisuuden pysyvistä piirteistä ja niiden vaikutuksesta työympäristöön; kukin valmennettava saa suullisen palautteen ohella omista testituloksistaan kattavan, 20 sivuisen raportin suosituksineen itsensä kehittämisen tueksi
 • Kukin valmennettu on automaattisesti mukana prioriteettiasemassa osaamiseensa soveltuvissa iSearch Group Oy:n suorahakutoimeksiannoissa

 

Outplacement prosessin jälkeen varmistamme palvelulupauksemme onnistumisen kaikki osallistujat kattavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tuloksista työnantaja saa yhteenvedon.

 

Asiakaspalautteita palvelustamme:

” Koin, että tästä oli minulle paljon hyötyä ” – nainen, yli 50v

” Keskityimme työnhakuun ja sen haasteisiin” – mies, yli 50v

” Minulle jäi hyvä ja luottavainen tunne ” – nainen yli 30v

” Uusi perspektiivi CV:n tekoon ja miten se vaikuttaa lukijaan” – nainen yli 50v

Vuonna 2017 valmensimme uudelleensijoittumistilanteissa 130 henkilöä henkilökohtaisin tapaamisin.