iSearch Outplacement

Valmiit tai täysin räätälöivät kokonaisuudet

Oletteko yrityksessänne sen vaikean ja äärimmäisen tilanteen edessä, että joudutte luopumaan osasta henkilökuntaanne? Haluatteko varmistaa poisjääville osaajillenne erinomaiset valmiudet uudelleentyöllistymiseen?

Meille tärkeää on, että jokaisen poisjäävän työntekijän työnsaantimahdollisuudet optimoidaan, sekä jatkavan henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuminen yritykseen säilyy mahdollisimman hyvänä.

Olemme erikoistuneita henkilökohtaisiin valmennuksiin, joissa yksilön tilanteen huomiointi sekä vaikeidenkin aiheiden käsittely luottamuksellisesti antavat parhaat valmiudet erinomaiseen lopputulokseen.

Esimerkki toteutetusta valmiista palvelusisällöstämme:

 • Tilannekartoitus yrityksenne kanssa, mukaan lukien valmennukseen tulevien osaamisprofiilien, valmennettavien määrän ja aikataulun selvitys
 • Kullekin valmennukseen tulevalle räätälöity, henkilökohtainen työnhaun valmennus (3 x 120min), jonka aikana käydään läpi henkilön tilanteen ja tarpeiden mukaan painottaen
  • valmius uuteen tilanteeseen, odotusten realistisuus
  • oman osaamisen tunnistaminen ja siihen pohjautuvia uravaihtoehtoja
  • ansioluettelon ja saatekirjeen selkeys ja ytimekkyys
  • sosiaalisen median hyödyntäminen verkostoitumisessa ja työnhaussa
  • haetun tehtävän tasoon sopivia vinkkejä työnhaun onnistumiseksi
  • jatkokoulutus tai yrittäjyys vaihtoehtoina
  • henkilökohtainen tuki puhelimitse/sähköpostitse yksittäisten työhakemusten laatimisessa ensimmäisten 3kk aikana
 • Henkilökohtaisen valmennuksen tukena korkeatasoinen, normitettu Hogan Persoonallisuusinventaario-testi persoonallisuuden pysyvistä piirteistä ja niiden vaikutuksesta työympäristöön; kukin valmennettava saa suullisen palautteen ohella omista testituloksistaan kattavan raportin suosituksineen itsensä kehittämisen tueksi

Outplacement prosessin jälkeen varmistamme palvelulupauksemme onnistumisen kaikki osallistujat kattavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tuloksista työnantaja saa yhteenvedon. Olemme toteuttaneet vuosien varrella menestyksekkäästi 1 – 436 henkilön valmennuksia. Aina henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti. Räätälöidysti jokaisen henkilön ja yrityksen tarpeen mukaan.

 

Asiakaspalautteita palvelustamme:

” Koin, että tästä oli minulle paljon hyötyä ”

” Keskityimme työnhakuun ja sen haasteisiin ”

” Minulle jäi hyvä ja luottavainen tunne ”

” Uusi perspektiivi CV:n tekoon ja miten se vaikuttaa lukijaan ”