iSearch Työnantajaimagon kehittäminen

Selvitämme rekrytointimenetelmien käytännön eroavaisuudet yrityksenne eri yksiköiden ja esimiesten välillä, aina rekrytointi-ilmoittelusta perehdytykseen asti. Autamme löytämään parhaat käytännöt ja kehittämään työnantajaimagoanne.

Ulkopuolisena, puolueettomana asiantuntijana tuemme yritystänne työnantajaimagonne kehittämisessä

Hyödyt :

 • Näkyvyyttä rekrytointikäytäntöjen tasalaatuisuuteen ja mahdollisiin poikkeamiin
 • Selvitämme työtä hakeneiden työnhakijoiden kokemukset ja mielipiteet hakuprosessin osalta
 • Anonyymiä palautetta rekrytoivilta esimiehiltä
 • Keinoja henkilöstön sitouttamiseen ja prosessien jatkokehittämiseen
 • Hyvien käytäntöjen tunnistamista ja esiin nostamista
 • Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia

Yrityksenne yksilöllisten tarpeiden perusteella laadimme kehittämiskartoituksen, johon voimme sisällyttää kattavasti eri osa-alueita :

 • Työpaikkailmoitukset
 • Työnhakuprosessi
 • Rekrytoivat esimiehet
 • Valintaprosessin eri vaiheiden toteutus
 • Työnhakijaviestintä
 • Rekrytointimittarit
 • Perehdyttämisprosessi
 • Henkilöstön sitouttamismenetelmät