iSearch HR ja HRD kumppanuuspalvelut

Huolehditaanko henkilöstöstänne niin hyvin kun pitäisi? Onko henkilöstöä koulutettu? Ovatko rekrytoinnit ja työpaikkakyselyt vastuuhenkilöllä ylimääräisenä kuormana vai onko vastuuhenkilöä ollenkaan? Milloin kehityskeskustelut on viimeksi pidetty ja onko päätöksissä pysytty? Onko hallituspohjaa harkittu laajentaa? Ovatko palkkiomallit henkilöstön motivaatiota parantavia? Halutaanko teille töihin, vai onko imagossanne kehittämisen mahdollisuuksia?

Räätälöimme aina sopivan HR / HRD palvelukokonaisuuden yrityksenne yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  Jos yrityksellänne ei vielä ole ollut tarvetta omaan henkilöstöpäällikköön, meiltä saa nimetyn resurssin palvelemaan teitä kustannustehokkaasti.  Meiltä saa erinomaista palvelua, johon ollaan tyytyväisiä.

  • Henkilöstösuunnittelu
  • Rekrytoinnit ja rekrytoinnin tukipalvelut
  • Operatiivisten avainhenkilöiden headhunting
  • Hallituksen jäsenten headhunting
  • Työpaikkakyselyt
  • Uusien työntekijöiden perehdytysohjelmien suunnittelu ja organisointi
  • Osaamistarpeiden kartoitus yrityksen strategian pohjalta
  • Kehityskeskustelujen pitäminen tai esimiesten valmentaminen niihin
  • Motivoivien tavoitteiden asettaminen henkilöstölle strategian mukaisesti
  • Työnantajaimagon kehittäminen