iSearch Chief Executive

Suorahaku, joka tunnetaan myös termillä headhunting sekä executive search, poikkeaa merkittävästi perinteisestä, työpaikkailmoitukseen perustuvasta rekrytoinnista. Suorahaku kohdennetaan työnantajan kanssa räätälöidyn profiilin ammattilaisiin – aktiivinen haku tavoittaa työmarkkinoilta myös ne tehtävän vaatimuksiin osuvat kandidaatit, jotka eivät sillä hetkellä ole aktiivisessa työnhaussa.

Vaativimpien ja vastuullisimpien tehtävien täyttämiseen luotu johtajahaku-palvelumme

Palvelukokonaisuuteen sisältyy:

  • Toimeksiantajan yrityskulttuuriin ja arvoihin perehtyminen sekä tehtävästä riippuen johtoryhmään / hallituksen edustajiin tutustuminen optimaalisen kandidaatin persoonan ja arvojen yhteen sopimisen varmistamiseksi
  • Toimeksiantajan ”sparraus” tehtävään etsittävän kandidaatin taustan / profiilin määrittelyssä
  • Toimeksiantajan valinnan mukaan haun suunnittelu ja toteutus joko pelkästään headhunting palveluna tai ilmoittelulla täydennettynä
  • Kandidaattien haastattelut, arvioinnit tehtävään soveltuvuudesta, ja taustojen / referenssien tarkistukset
  • Kaikkien haussa mukana olevien kandidaattien tarkka tilanneinformointi valintaprosessin loppuun asti
  • Kattava ja luotettava soveltuvuusarviointi (Hogan HPI + MVPI + markkinoiden ainoa paineenalaisen riskikäyttäytymisen kartoittava arviointi Hogan HDS)
  • Ehdokkaiden esittelyt toimeksiantajalle ja haastattelujen sopimiset (tarvittaessa osallistumme haastatteluihin asiakkaan toiveiden mukaisesti)