Hogan arviointimenetelmät

Käytämme arvostettuja Hogan arviointimenetelmiä rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämistilanteissa.Hogan_Certified_Logo_150 (2)

Meiltä saatte aina tarvittavat arvioinnit tukemaan myös yrityksenne omaa rekrytointia. Autamme teitä mielellään valitsemaan sopivimman kokonaisuuden.

Hogan HPI

• Kehitetty ennustamaan menestystä erityisesti työelämässä

• Ei mittaa suoraan luonteenpiirteitä, vaan ennustaa niiden ilmenemistä ja käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa, eli sellaisina kuin ympäröivät ihmiset arvioidun henkilön näkevät

• Ammattiasteikot antavat tarvittaessa tietoa soveltuvuudesta eri ammattialoille ja tiettyihin työtehtäviin

Minkälaisia vahvuuksia henkilöllä on työn kannalta? Soveltuuko henkilö työyhteisöömme? Miten henkilön taitoja voidaan parhaiten hyödyntää organisaatiossamme? Mitä kehityskohteita henkilöllä on?

Esimerkkiraportti :

Hogan_HPI_Insight_sample_report

Hogan HDS

• Positiiviset käyttäytymismallit voivat kääntyä negatiivisiksi erityisissä painetilanteissa

• Ennakoi henkilön reagointia mahdollisiin kriisitilanteisiin

Markkinoiden ainoa menetelmä, joka havainnoi negatiivisia ominaisuuksia henkilön ollessa erityisen paineen alaisena tai stressitilanteissa

Millaisia ovat henkilön mahdolliset negatiiviset ominaisuudet? Mikä voi tehdä yhteistyöstä haastavaa henkilön kanssa? Millaiset kehityskohteet auttaisivat tätä henkilöä olemaan tehokkaampi työssään? Millaisia riskejä hakijaan liittyy työn mahdollisten turvallisuusvaatimusten kannalta?

Hogan MVPI

• Testi kertoo henkilön arvot, mieltymykset ja motivaattorit erityisesti työelämään sovellettuina

• Kuvaa näitä piirteitä sellaisina kuin testin tehnyt henkilö itse vastaustensa kautta ne kertoo

Henkilöä palkattaessa on tärkeää tietää, mikä häntä motivoi. Se on arvokasta tietoa johdolle ja esimiehelle, joka voi luoda henkilöstölle paremmat lähtökohdat viihtyä ja kehittyä työssään.

Kartoittamalla koko henkilöstö, johto tai tiimi MVPI:n avulla, saadaan hyvä pohja yrityskulttuurin rakentamiseksi ja kehittämiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää tiimejä ja ryhmiä kasvattaessa, esimerkiksi yhtenäisen johtamis tai palkitsemiskulttuurin kehittämiseksi.

Esimerkkiraportti :

Hogan_MVPI_Insight_sample_report