Hogan arviointimenetelmät

Käytämme arvostettuja Hogan arviointimenetelmiä rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämistilanteissa.

Hogan HPI Hogan_Certified_Logo_150 (2)

• Kehitetty ennustamaan menestystä erityisesti työelämässä

• Ei mittaa suoraan luonteenpiirteitä, vaan ennustaa niiden ilmenemistä ja käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa, eli sellaisina kuin ympäröivät ihmiset arvioidun henkilön näkevät

• Ammattiasteikot antavat tarvittaessa tietoa soveltuvuudesta eri ammattialoille ja tiettyihin työtehtäviin

Minkälaisia vahvuuksia henkilöllä on työn kannalta? Soveltuuko henkilö työyhteisöömme? Miten henkilön taitoja voidaan parhaiten hyödyntää organisaatiossamme? Mitä kehityskohteita henkilöllä on?

Hogan HPI malliraportti.pdf

Hogan HDS

• Positiiviset käyttäytymismallit voivat kääntyä negatiivisiksi erityisissä painetilanteissa

• Ennakoi henkilön reagointia mahdollisiin kriisitilanteisiin

Markkinoiden ainoa menetelmä, joka havainnoi negatiivisia ominaisuuksia henkilön ollessa erityisen paineen alaisena tai stressitilanteissa

Millaisia ovat henkilön mahdolliset negatiiviset ominaisuudet? Mikä voi tehdä yhteistyöstä haastavaa henkilön kanssa? Millaiset kehityskohteet auttaisivat tätä henkilöä olemaan tehokkaampi työssään? Millaisia riskejä hakijaan liittyy työn mahdollisten turvallisuusvaatimusten kannalta?

Hogan MVPI

• Testi kertoo henkilön arvot, mieltymykset ja motivaattorit erityisesti työelämään sovellettuina

• Kuvaa näitä piirteitä sellaisina kuin testin tehnyt henkilö itse vastaustensa kautta ne kertoo

Henkilöä palkattaessa on tärkeää tietää, mikä häntä motivoi. Se on arvokasta tietoa johdolle ja esimiehelle, joka voi luoda henkilöstölle paremmat lähtökohdat viihtyä ja kehittyä työssään.

Kartoittamalla koko henkilöstö, johto tai tiimi MVPI:n avulla, saadaan hyvä pohja yrityskulttuurin rakentamiseksi ja kehittämiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää tiimejä ja ryhmiä kasvattaessa, esimerkiksi yhtenäisen johtamis tai palkitsemiskulttuurin kehittämiseksi.

______________________________________________________________________

iSearch Group Oy on sertifioitu käyttämään myös seuraavia kansainvälisestikin tunnettuja ja validoituja soveltuvuustestejä :

ServiceFirst™

Asiakaspalvelutehtävissä oikea asenne ja palveluhenkisyys ovat usein ratkaisevia tekijöitä palvelun onnistumisen osalta. Yritys- ja tuotekohtaiset palvelun tarjoamiseen liittyvät tiedot on huomattavasti helpompi opettaa kuin luontaista palvelupotentiaalia. Tämä testi mittaa juuri sitä!

MINT™

Persoonallisuustesti erityisesti henkilön vastuullisuuden arviointiin sellaisten tekijöiden pohjalta kuin tasapainoisuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Soveltuu esimerkiksi töiden säännönmukaisen suorittamisen todentamiseen sekä mahdollisen negatiivisen käyttäytymisen ennakointiin.

Matrigma™

Tämä testi on erinomainen työkalu yleislahjakkuuden mittaamiseen. Korkea tulos tässä testissa on vahva indikaattori henkilön kehityspotentiaalista ja uralla etenemisestä. Soveltuu yhtä lailla sekä uusien avainhenkilöiden palkkauksen kuin vaikkapa yrityksen sisäisten johtajavalintojenkin tueksi.