iSearch Boost

Asiantuntijamme voi tilata alustamaan palaverianne tai kehityspäiväänne. Räätälöimme myös kokonaisuuksia yrityksenne näköisiksi.

Valmiit tiiviit tunnin mittaiset koulutuspakettimme antavat keinot onnistuneisiin henkilövalintoihin, outplacement toimenpiteisiin tai asiakaspalvelun kehittämiseen :

Rekrytointi:

Pureudutaan henkilövalintojen maailmaan ja tavoitellaan parasta mahdollista rekrytointia

-tarpeen kartoitus (strategia/tavoitteet)
-hakijaprofiilin määrittely
-tee-se-itse vai ulkoistus – edut ja riskit
-työpaikkailmoitus vai suorahaku – edut ja riskit
-rekrytointiprosessin päävaiheet ja vinkit
-ulkoistus: alan yleiset käytännöt, palveluntarjoajan valinta
-ulkoistus kokonaan vai osittain
-mistä kannattaa maksaa, mistä ei

Outplacement:

Haastavat tilanteet pitää ottaa vakavasti ja huolehtia henkilöstöstä parhaalla mahdollisella tavalla

-työnhakutilastot ja näkymät: erottumisen haaste
-mitä outplacement/uudelleentyöllistymisvalmennus on? Mitä se ei ole?
-työnhaku ei enää ole CV+saatekirje
-verkostoitumisen ja osaamisen esiin nostamisen tärkeys; SoMe kanavat
-henkilökohtaisen valmennuksen voima
-millaisia tukia irtisanottavalle voi outplacement ohjelmaan sisällyttää
-vaikutus työnantajamielikuvaan & jäljelle jäävään henkilöstöön
-valmennustarpeen mitoitus ja palveluntarjoajan valinta

Asiakaspalvelun kehittäminen

Merkittävä kilpailuvaltti on monella käyttämättä. Hyvä palvelu tuo myös lisää rahaa.

-hyvä palvelu vai ilmainen ämpäri – kumpi vie kuluttajan?
-hyvä palvelu vai ilmainen ämpäri – kumpi kilpailijan helpompi kopioida?
-kivijalkana yrityksen arvot, ei ohjeistus joka tilanteeseen
-henkilövalintojen merkitys keskeinen palvelun kehittämisessä
-palvelun arvostus organisaatiossa keskeinen henkilövalintojen onnistumisessa
-monikanavaisuuden edut; digi ei saa olla päälleliimattua
-itsepalvelu ei ole palvelua – mikä on palvelua?
-valitusten käsittely ja analysointi
-mittarien keskeisyys: ei pelkästään mitä, vaan myös kenelle