Lisäpalveluna iSearch Follow

  • Voidaan liittää kaikkiin muihin työnantajapalveluihin
  • Sisältää kolme tapaamista valitun työntekijän kanssa asiakkaalle sopivina ajankohtina ensimmäisen kuuden kuukauden aikana työsuhteen alkamisesta, sekä palautekeskustelut asiakkaan kanssa tapaamisten pohjalta
  • Helpottaa huomattavasti uuden työntekijän sopeutumista uuden työpaikan toimintatapoihin ja yrityskulttuuriin, ja sitä kautta nopeuttaa uudessa tehtävässä vauhtiin pääsemistä
  • Valinnat joihin sisällytetään tämä lisäpalvelu saavat meiltä yhdeksän kuukauden takuun valitun henkilön pysymisestä asiakkaan palveluksessa; mikäli henkilö tänä aikana irtisanoutuu, etsimme asiakkaalle maksutta kaksi uutta kandidaattia samoilla alkuperäisillä hakukriteereillä